Y羹kleniyor

Marka Projeleri

MARKA PROJELER襤
  • Markalara ve 羹r羹nlere 繹zel jingle 羹retilmesi
  • Dijital platformlarda yay覺nlanmak 羹zere sanat癟覺 ve m羹zik bazl覺 i癟erik 羹retilmesi
  • Markalara ve 羹r羹nlere 繹zel m羹zik servislerinin yarat覺lmas覺
  • Markalar覺n t羹ketici/kullan覺c覺lar覺na m羹zik arac覺l覺覺yla ulaabilecei 繹zel projelerin detayland覺r覺lmas覺 ve ilgili t羹m hizmetlerin salanmas覺 (m羹zik prod羹ksiyon, video prod羹ksiyon, fiziksel veya dijital i癟eriklerin 羹retilmesi ve hedef kitleye uygun pazarlaman覺n yap覺lmas覺 vb.)